Kuala Lumpur aneb Blátivý Soutok

Kuala Lumpur je město rozmanitosti. Na relativně malé rozloze (vzhledem k počtu obyv. 2mil.) se mísí množství různých kultur, etnik, náboženství, vegetací, pachů a životních úrovní. Všudypřítomný smog, vlhko a dusno je typickou charakteristikou této...